Heb je een klacht over de behandeling van Psycholoog Rotterdam?

Als je onverhoopt een klacht over ons hebt kan je dit ten eerste altijd met ons bespreken. Maar wanneer je dit liever niet doet, is het fijn om te weten dat je een officiële klacht kan indienen bij onze beroepsvereniging.

Het Nederland Instituut van Psychologen

Annelies is zelfstandig aangesloten bij het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Dat hebben we om verschillende redenen gedaan: allereerst voor onszelf, de vereniging brengt psychologen bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waarin je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan.

Het is belangrijk om onophoudelijk kennis uit te wisselen, je te laten controleren en begeleiden en samen met collega’s zorgt dat ons werk het beste werk is dat we nu kunnen leveren.

En wij zijn lid van die vereniging voor jou. Zodat je snel en makkelijk kunt zien welke kwaliteit en aandacht we voorstaan én zodat je, mocht je een klacht hebben, ergens terechtkunt.

Goed contact

Goed contact met cliënten is één van de fundamentenin ons werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling. Wij doen er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling zelf of over een van ons gaat).

In de regel hebben onze cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwarszitten dat je niet met ons wilt of kunt bespreken, dan kun je bij het NIP terecht.

Gegevens NIP

Het beste stuur je je klacht per brief naar het College van Toezicht: College van Toezicht/NIP Postbus 2085 3500 GB Utrecht In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Voor meer informatie over het NIP kijk op psynip.nl. Wil je meer weten over het NIP, over de klachtenprocedure, of heb je een vraag over hoe we je kunnen helpen – bel ons of stuur even een mail naar praktijk Psycholoog Rotterdam ter attentie van Annelies de Jager. We helpen je graag.